تماس باما

ارتباط با سایت

کاربر محترم شما میتوانید از طریق فرم زیر انتقاد / پیشنهاد یا تماس خود را برای ما ثبت کنید با تشکر

بوشهر -خیابان شهید چمران -تقاطع ساحل 12- طبقه دوم-سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندربوشهر

077-33321507