نمایش گزارشها

انتخاب مدیران برتر دفاتر و روابط عمومی واحدهای تابعه معاونت خدمات شهری

عملیات اجرایی ساخت بوستان ولاینت واقع در پادگان سابق قلعه مرغی توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران آغاز شد. کلنگ ساخت این بوستان در هفته منابع طبیعی و با کاشت دو نهال توسط مقام معظم رهبری زده شد.