نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری و سازمان بهزیستی شهرستان بوشهر در راستای طرح حامیان کوچک شهر سالم

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر؛ در راستای طرح حامیان کوچک شهر سالم-اجرای طرح کاهش و تفکیک از مبدا پسماند در مهدکودک ها-طبق سنوات گذشته سازمان مدیریت پسماند با بهزیستی شهرستان تفاهم نامه همکاری را در راستای طرح مذکور به امضا رساند از جمله اقدامات این سازمان در اجرای طرح :

اهدا مخازن ویژه بازیافت به مهد کودک های سطح شهر

آموزش های مداوم مهدکودکها در زمینه مدیریت پسماند به همراه بسته های آموزشی

برگزاری جشنواره های بازیافت

برگزاری نمایشگاه بازیافت از کاری دستی کودکان و...