نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

ویژه برنامه فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر به مناسبت روز جهانی کودک

به گزارش روابط عمومي سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر به مناسبت روز جهانی کودک، در روز سه شنبه ویژه برنامه های آموزشی در تعدادی مدارس شهر بوشهر توسط این سازمان برگزار شد.

هدف از اجرای این طرح فرهنگ سازی در زمینه تفکیک پسماندهای خشک و تر از مبداء و آگاه سازی کودکان در راستای اهمیت تولید کمتر زباله های روزانه می باشد و با توجه به اینکه تأثیرپذیری فرهنگی در سنین کودکی بیشتر است. بنابراین کودکان، بهترین سفیران برای اشاعه فرهنگ در جامعه خواهند بود؛ لذا باتوجه به اینکه آموزش مدیریت پسماند در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است، این طرح تاکنون در برخی مهد کودک ها و مدارس اجرا شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.