نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر، طی مراسمی با حضور آقایان وحید بارگاهی معاون توسعه مدیریت و منابع و مهدی عالی پور سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر، گرشاسبی رئیس اداره حراست و برخی از مدیران و کارشناسان سازمان مذکور، آقای عبداله کردگار بعنوان سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند، معارفه گردید و از زحمات آقای حسن شجاعی پور قدردانی به عمل آمد.