نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

پاکسازی وجمع آوری خاک ونخاله

سازمان مدیریت پسماندشهرداری بندر بوشهر، درجهت رفاه حال شهروندان وحفظ بهداشت محیط شهری درمحله رایانی به وسیله لودر و کامیون اقدام به تنظیف ،پاکسازی و جمع آوری نخالهای ساختمانی نموده است.