نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

پاکسازی وجمع آوری خاک ونخاله

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر ،

باتوجه به ساخت منازل نوساز ووجود خاک و نخاله درسطح محدوده محله عالی آباد،این سازمان جهت رفاه حال شهروندان وحفظ بهداشت محیط شهری به صورت ویژه اقدام به تنظیف ،پاکسازی وجمع آوری نخاله های ساختمانی محدوده محله عالی آباد و خیابانهای منتهی به آن نموده است