نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

تزریق واکسن هاری به سگ های جدیدالورودکمپ

ریس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر جناب آقای شجاعی پور با همکاری دامپزشکی شهرستان از تزریق واکسن هاری به سگ های جدیدالورود خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر .در راستای کنترل بیماریها در محل نگهداری سگهای بلاصاحب -تزریق واکسن هاری جهت سگهای جدیدالورود انجام پذیرفت.