نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

كاهش ساعت كاري پاكبانان درفصل شروع گرما

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري بندر بوشهر؛ باتوجه به افزايش دما ورطوبت هوا دراين ايام و جلوگيري ازگرما زدگي پاكبانان زحمت كش، سازمان مديريت پسماند اقدام به كاهش ساعت كاري جهت اين عزيزان نموده است به طوريكه ساعت كاري آنها ١٢ ظهر پايان مي يابد.در همين راستا مديرعامل سازمان از شهروندان محترم درخواست مي نمايد به منظور كمك به پاكبانان وداشتن شهري پاكيزه دراين ايام گرم همكاري لازم با عدم ريختن زباله درمعابر و مكانهاي عمومي شرايط كاري راحت تري براي اين عزيزان فراهم نمايند.