نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

سم پاشی و واکسیناسیون سگ های بلاصاحب توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر با همکاری دامپزشکی شهرستان بوشهر


رئیس سازمان مديريت پسماند شهرداري بوشهر جناب آقاي شجاعي با همكاري دامپزشكي شهرستان ازسم پاشي و واكسیناسيون سگهاي بلاصاحب خبرداد:

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداری بندر بوشهر؛ همكاري گسترده اي بين دامپزشكي و شهرداري بندربوشهر دركمپ سگهاي بلاصاحب وحود دارد.

معاونت محترم دامپزشكي شهرستان بوشهر جناب دكتر شاهنده پس از بازديد ازكمپ تصريح كرد:در راستاي كنترل وپيگيري ازبيماريها درمحل نگهداري سگهاي بلاصاحب سم پاشي شد ودرآينده نيز خدمات درماني نيز توسط بخش دولتي وخصوصي دامپزشكي دردستور كارقرار دارد.