نمایش خبر ها

جستجو
دسته بندی خبر ها

تنظيف وپاكسازي محدوده ميدان معلم وخيابان هاي منتهي به آن

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري بندربوشهر، باتوجه به انجام حفاري شركت آب وفاضلاب جهت اجراي طرح فاضلاب شهري وهمچنين وجود خاك ونخاله درسطح محدوده ميدان معلم ،اين سازمان به منظوربهينه سازي در راستاي پاكسازي وتنظيف سطح شهر و جهت رفاه حال شهروندان و حفظ بهداشت محيط شهري به صورت ويژه اقدام به تنظيف وپاكسازي محدوده ميدان معلم وخيابان هاي منتهي به آن نموده است.